Kontakt

Utbytesstudie- och praktikbloggen ligger under utbildningsutskottets ansvar. Utbildningsutskottet är länken mellan studenter och organisationer som har resurser att hjälpa studenter med studentlivet. Utskottet anordnar bland annat evenemang som på olika sätt hjälper studenter med sina studier. Det kan vara allt ifrån föreläsningar om studieteknik eller uppsatsskrivande samt skrivarstugor.

Kontaktuppgifter

Utbildningsansvarig: Cora Fromm, utbildning@lupef.se