Hejsan!

Mitt namn är Viktor Lundquist. Jag läser femte terminen på kandidatprogrammet i Freds- och konfliktvetenskap, och har under hela min studieperiod varit aktiv inom LUPEF. Jag har varit fadder två gånger, är aktiv i kommunikationsutskottet samt representerat föreningens fotbollslag.

Den här terminen kommer jag att göra praktik på Frivärld, som är en tankesmedja i Stockholm. Frivärld bedriver opinionsbildning inom utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, och syftar till att bredda och stimulera den utrikespolitiska debatten. Verksamheten är inriktad på tre huvudområden: 1) säkerhet kring Östersjön, 2) hot mot den liberala demokratin, och 3) näringsliv och handel. Jag valde att söka praktik här främst på grund av de två första punkterna, som överensstämmer väl med varför jag valde att läsa kandidatprogrammet i Freds- och konfliktvetenskap. Demokrati, och hot mot demokratin, har alltid varit något som intresserat mig, precis som global säkerhetspolitik.

Vill ni läsa mer om tankesmedjan Frivärld hittar ni deras hemsida här.

Jag kom i kontakt i Frivärld genom anslagstavlan på Eden, där studie- och yrkesvägledarna kontinuerligt uppdaterar praktikannonser. Jag kände direkt att det var en praktikplats som passade mig, och skickade in min ansökan. Jag vill verkligen understryka vikten av en bra och tydlig praktikansökan, anpassad efter praktikplatsen man söker. Efter det gick processen ganska fort. Det inleddes med en telefonintervju mellan mig och Katarina Tracz, som är chef på Frivärld. Vi hade en bra intervju där vi båda berättade vad vi förväntade oss av en praktiktermin/praktikant, och drygt en vecka senare reste jag upp till Stockholm för att hälsa på själva arbetsplatsen. Väl på plats erbjöds jag en praktikplats, och eftersom allt kändes rätt valde jag att tacka ja redan på tåget hem samma dag, trots att jag hade fler intervjuer och erbjudanden på gång.

Jag valde praktik istället för utlandsstudier eftersom jag kände att jag ville prova på att omsätta det jag lärt mig under min utbildning i praktiken. Att studera på något bra universitet långt borta vore såklart häftigt det också, men jag kände att jag hellre ville testa på arbetslivet jag snart ska ut i och börja knyta kontakter.

Mina arbetsdagar på frivärld kommer nog variera väldigt mycket, då det är en ganska liten tankesmedja. Som praktikant här räknas man som en i arbetsgruppen och ges mycket ansvar, vilket är något jag trivs med. För min del inleds praktikterminen med en resa till Berlin, tillsammans med Utrikesakademin, som är en utbildning Frivärld arrangerar för att ge yngre opinionsbildare och studenter möjlighet att bredda sin kunskap om säkerhets- och utrikespolitik. Men mer om detta i kommande inlägg.

/Viktor


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *