Hej!

Jag heter Emma Halvorsen och läser till vardags kandidatprogrammet i Freds- och konfliktvetenskap där jag är inne på mitt tredje och sista år. Mitt första möte med LUPEF var, som kanske de flesta, under novischperioden. Min kontakt med LUPEF har sedan dess främst kommit genom de fantastiska samarbetena mellan LUPEF och UPF, där jag själv är aktiv, men även genom vänners engagemang i föreningen.

Den kommande terminen kommer jag spendera som utbytesstudent på Queen’s University Belfast som ligger på Nordirland. Att åka på en utbytestermin var något jag tidigt var inställd på då jag ville utmana min syn på omvärlden. Som utbytesstudent utmanas man akademiskt med ny pedagogik och nya studieformer men även individuellt av de individer man möter med livserfarenheter som skiljer sig från ens egna. Detta öppnar upp för nya perspektiv och infallsvinklar på ämnen som fred och konflikt, vilket gjorde att mitt val föll på utbytesstudier snarare än praktik. Jag valde att söka till Belfast då jag som Freds- och konfliktstudent ville få en djupare förståelse, utöver det teoretiska, av vad det innebär att leva i ett samhälle som påverkats av både konflikt och fredsarbete samt lösningar av de vardagliga konflikter som uppstår i ett sådant samhälle. Identitetsfrågor är något som fascinerar mig och var den främsta faktorn till att jag sökte mig till Nordirland, ett område där samlevnad trots skillnader i identitet är en central fråga. Under terminen på Queen’s kommer jag läsa tre kurser med statsvetenskaplig inriktning som jag i stort sätt väljer själv. En mer ingående presentation av detta får dock vänta då jag först åker iväg den 11/9.

Jag sökte om utbyte genom den Samhällsvetenskapliga fakulteten där jag ansökte om ett utbyte i form av ett Erasmusavtal. Ansökningsprocessen började i november genom ett online-formulär där ett Statement of Purpose, CV, och Study Plan bifogades. Nominering från Lunds universitet kom i slutet av december. Kontakt med värduniversitetet fick jag först i slutet av maj där jag skickade in min ansökan till Queen’s. Min ansökan accepterades i början av juli och sedan dess har jag fått information från universitetet om sådant som ansökan om boende och Erasmusnätverket på universitetet. Processen har varit lång och informationen från värduniversitetet sparsam vilket gjort det viktig att agera snabbt och ha kontakt med koordinationerna på Samhällsvetenskapliga fakultetens internationella kontor. Då jag åker på ett Erasmusavtal ansökte jag även om ett Erasmusstipendium genom Lunds universitets sektion för externa relationer under maj månad där jag fick göra ett online-test i engelska under sommaren.

Med bara ett par dagar kvar tills avresan är jag enormt spänd på att börja min utbytestermin. Jag ser fram emot att få dela med mig av min tid i Belfast och besvara den för mig stora frågan, som efter två år i Lund praktiskt taget växt fast i min cykel, om hur man i hela friden cyklar i vänstertrafik!

/Emma


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *